ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟ (ΒΥΡΑ) – ΠΕΣΟΝΤΕΣ

ΒΥΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1900-1940

ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΧΩΡΙΑΝΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ Κ. ΠΟΥΛΟΥ


1

10ετια του 1950 «κακούργα μετανάστευση»


Τα μαρκαρισμένα ονόματα που ακολουθούν στους επόμενους πίνακες είναι εκείνων που επέστρεψαν στην πατρίδα.
Επίσης όσα ονόματα έχουν σταυρό έχουν πεθάνει. Δεν έχω βάλει σταυρό σε όσους είχαν μεταναστεύσει πριν το 1940 επειδή εκείνοι έχουν σχεδόν όλοι πεθάνει.
Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου Ρώρηδες
Ιωάννης Γ. Παπαγεωργίου Ρώρηδες
Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου Ρώρηδες
Ιωάννης Δ. Τσίγκρος Γιαν-Τσίγκρος
Αθανάσιος Μ. Χατζής

Δημήτριος Μ. Χατζής
Αθανάσιος Αν. Χατζής
Εμμανουήλ Γ. Τόλιας Μανολάκης
Κωνσταντίνος Θ. Τσώνης Κωστάρας
Σταμάτιος Θ. Τσώνης Σταματάρας

Νικόλαος Μιχ. Τσίγκρος Κολιότσης
Κωνσταντίνος Ν. Θεοδώρου Κωτσι-Ντούρας
Κωνσταντίνος Αν. Τουρτούλας του Μαστρο-Τάσου
Αθανάσιος Ν. Κάργας Νασ-Καλλίας
Ιωάννης Β. Μπενάκης Γιανν-Μπατσόλας
Κωνσταντίνος Ι. Κοσκινάς Κωτσ-Αθηνιάς

Γεώργιος Ν. Μπάνος Γιωρ-Μπάνος
Απόστολος Γ. Αποστόλου Ποστολ-Ρέτσας
Κηρύκος Β. Χασάπης Τσιρίκος
Παναγιώτης Ν. Λόγος Παναϊλόγος

Ορισμένοι ή ήρθαν μαζί με τις οικογένειες των ή τις έφεραν αργότερα.
Κωνσταντίνος Γ. Λόγος (Λιολιάνης) συζ. Χριστίνα: παιδιά Φωτεινή, Γεώργιος, Δημήτριος και Παναγιώτης.
Γεώργιος Ν. Χατζής (Πιτσάλης) συζ. Σοφία παιδιά: Μαρία, Αθανάσιος και Νικόλαος
Ιωάννης Κυρ. Τσίγκρος (Γιαν-Κυριακός) συζ. Ασπασία: παιδιά στην Αυστραλία Παναγιώτης, Ευάγγελος και Δέσποινα.
Γεώργιος Ιωάννου (Μαγγιώρος-Καπετάνιος) συζ. Αικατερίνη παιδιά: Ελένη, Δημήτριος, Νικόλαος και Σοφία με την Μαρία (δίδυμες) γεννήθηκαν στην Αυστραλία το 1936.
Ιωάννης Γ. Μίχας (Γιαν-Μίχας) άφησε την οικογένεια του στην Ελλάδα και έκανε καινούργια οικογένεια στη Αυστραλία.
Ο Βασίλειος Τσώνης (Βασιλ-Τσώνης) έφερε την σύζυγο του Αγγελική στην Αυστραλία στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και επέστρεψαν στη Ελλάδα το 1956 (για μόνιμα).

ΒΥΡΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1945 και μετά.

Βασίλειος Ιωαν. Καραγιάννης
Κωνσταντίνος Ιωαν. Καραγιάννης
+Γεώργιος Βας. Τσώνης
Καλλιόπη Γεωρ. Τσώνη
Κωνσταντίνος Γεωρ. Πόγκας
+Ιωάννης Ευαγ. Πόγκας
Ιωάννης Κων. Πούλος
Νικόλαος Δημ Τσίγκρος
Κωνσταντίνος Δημ. Τσίγκρος
Τριανταφυλλιά Δημ. Τσίγκρου
Ιωάννης Νικ. Ράπτης
Ευάγγελος Νικ. Ράπτης

Απόστολος Νικ. Ράπτης
Δήμητρα Κων. Πούλου
Μαρία Δημ. Κάργα
Πέτρος Δημ. Κάργας
Αγγελική Πετ. Κάργα

Δημήτριος Μιχ. Κάργας
Αικατερίνη Νικ. Χασάπη
Ιωάννης Νικ. Χασάπης
Βασίλειος Αποστ. Χασάπης
Σοφία Βασ. Χασάπη
+Σοφία Αποστ. Χασάπη
Δημήτριος Κηρ. Χασάπης
Κηρύκος Βασ. Χασάπης
Ευαγγελία Νικ. Λόγου
Καλλιόπη Νικ. Λόγου
Γεώργιος Νικ. Λόγος (Σουσάνη)
Ιωάννης Γεωρ. Μούργος
Αικατ. Γεωργ. Μούργου

Μαρία Νικ. Παπαγεωργίου (Κολιό-ρώρη)
+Μαρία Νικ. Παπαγεωργίου (Κολιό- φώτα) Το άτυχο κορίτσι που χάθηκε άδικα.
Χρήστος Δημ. Παπαγεωργίου
Δημήτρης Νικ. Παπαγεωργίου
Καλλιόπη Νικ. Παπαγεωργίου
Δημήτρης Νικ. Παπαγεωργίου
Ιωάννης Γεωρ. Παπαγεωργίου
Αθανάσιος Γεωρ. Παπαγεωργίου
Παγώνα Γεωρ. Παπαγεωργίου
Σταμάτιος Κων. Πούλος
Καλλιόπη Σταμ. Πούλου
Γεώργιος Βασ. Μπενάκης
Ιωάννης Δημ. Μπενάκης
+Ευάγγελος Δημ. Μπενάκης
Δημήτριος Κων. Κοσκινάς
Δημήτριος Ιωαν. Κάργας
Νικόλαος Ιωαν. Κάργας
Αγγελική Ιωαν. Κάργα
Γεώργιος Αν. Κάργας
Ελένη Γεωρ. Πόγκα
Χρήστος Δημ. Πόγκας
Γεώργιο Ευαγ. Πόγκα
Παγώνα Ευαγ. Πόγκα
Φιλιώ Γεωρ. Πόγκα
Αικατερίνη Ευαγ. Δήμου
Αποστόλης Χρ. Μιχαήλ
Κωνσταντίνος Γεωρ. Καραγιάννης
Νικόλαος Ευαγ. Τσίγκρος
Παναγιώτης Γεωρ. Τσίγκρος
Μαρία Παν. Τσίγκρου και ο υιός Γεώργιος ενώ ο Ιωάννης γεννήθηκε στην Αυστραλία
Ιωάννης Παν. Λόγος
Αικατερίνη Ιωαν. Λόγου και ο υιός Παναγιώτης ενώ ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε στην Αυστραλία
+Δημήτριος Σταμ. Τσώνης
+Μαρία Δημ. Τσώνη και τα παιδιά τους
+Ευαγγελία, Ουρανία και Σταματούλα
Κυριάκος Γεωργ. Πόγκας
Αικατερίνη Κυρ. Πόγκα και τα παιδιά τους Γεώργιος, Πετρούλα, και Ευάγγελος

Ιωάννης Αποστ. Χασάπης
Σοφία Δημ. Πούλου

ΒΥΡΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑ και ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Γεώργιος Στ. Αποστόλου Γιωρ-μπίτσος
Νικόλαος Γεωρ. Τόλιας Ρούλιας
Αλέξανδρος Κάργας Μπαρμπαλέκος
Χρήστος Παν. Χασάπης Χρησοπαής

Ιωάννης Αγ. Κοσκινάς Γιαν-ατρελή
Δημήτριος Αγ. Κοσκινάς Μητρο-ατρελή
Ιωάννης Δημ. Πόγκας Γιαν- ντούσκος Κολλιάρας

ΝΕΩΤΕΡΟΙ
Αναστάσιος Ιωαν. Τουρτούλας του Χιώτη
Βασιλικη Παν. Τσίγκρου Πανασ- κολιζή
Γεώργιος Ιωανν. Τόλιας του Γιαν-τόλια
Σπύρος Δημ. Παπαγεωργίου του Τσίπα
Σπύρος Κων. Πόγκας του Κοτσιβασιλιά.

ΠΕΣΟΝΤΕΣ

ΘΥΜΑΤΑ ΒΥΡΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΧΩΡΙΑΝΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ Κ. ΠΟΥΛΟΥ

το μνημειο των ηρωων στη πλατεια του χωριου

«Πόλεμοι» για τις αιτίες, την έκβαση και τα αποτελέσματα δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο απ’ αυτά που γνωρίζουμε όλοι μας. Αυτά είναι δουλειά των ιστορικών.
Θ’ αναφερθώ στους δικούς μας Βυριώτες που έπεσαν στα πεδία των μαχών για το καθήκον στην πατρίδα, στη θρησκεία και στην οικογένεια. Αρχές που παραμένουν αναλλοίωτες και διαχρονικές. Για εκείνα τα παιδιά που πολέμησαν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο τους και έμειναν εκεί για πάντα, κανείς δεν γνωρίζει πως ήταν το τέλος τους.
Μπόρεσαν άραγε, οι συνάδελφοι τους να τους θάψουν, ή γύπες μαζί με αλλά αρπαχτικά συνέχισαν το μακάβριο έργο τους. Μερικοί έμειναν στο Σαγγάριο, στο Εσκί-σεχίρ, στη Σμύρνη και σε αλλά σημερινά τουρκικά εδάφη. Αργότερα άλλοι έμειναν σ’ αυτήν την πολύ βασανισμένη Βόρεια Ήπειρο κατά την διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Και τελευταία από τον εμφύλιο σπαραγμό του1946-49, χωρίς να βρεθεί ένα προσφιλές πρόσωπο τις τελευταίες στιγμές της ζωής τους να κρατάει σφιχτά το χέρι, και να κλείσει τα ματιά τους.
Άραγε τι είναι? Κατάρα του έθνους ή η μοίρα των λαών? Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.

Απώλειες κατά το 1912-1922, για το χωριό μας

Νεκροί.
Νικόλαος Γεωρ. Τόλιας
Δημήτριος Γεωρ. Αποστόλου
Ευάγγελος Α. Αποστόλου
Κωνσταντίνος Βασ. Καραγιάννης
Κωνσταντίνος Αθ. Ηλίας
Βασίλειος Νικ. Παπαγεωργίου
Χρίστος Δημ. Πόγκας
Γεώργιος Ιωανν. Πόγκας
Σταμάτιος Μ. Λινάρδος
Δημήτριος Γεωρ. Ράπτης
Δημήτριος Παν. Τσίγκρος
Κυριάκος Μιχ. Τσίγκρος
Ιωάννης Κων. Τσώνης
Ευάγγελος Κων. Τουρτούλας
Στυλιανός Κων. Τουρτούλας
Βασίλειος Νικ. Χασάπης
Ιωάννης Νικ. Χασάπης
Αθανάσιος Νικ. Χαντζής

Απώλειες κατά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο

Νεκροί
Γεώργιος Νικ. Τσίγκρος (ποιητής)
Δημήτριος Γεωρ. Λόγος (δημοδιδάσκαλος)
Ιωάννης Ευαγγ. Λόγος
Αθανάσιος Κων. Ηλίας
Γεώργιος Δημ. Μπενάκης

Απώλειες κατά τον εμφύλιο 1946-49

Νεκροί
Ευάγγελος Δημ. Κάργας
Χαράλαμπος Γεωρ. Κάργας
Νικόλαος Κων. Μπενάκης
Γεώργιος Κων. Τόλιας
Δημήτριος Κων. Τσώνης
Αργότερα σκοτώθηκε και ο ανθυπολοχαγός καταδρομών σε αεροπορικό δυστύχημα Κηρύκιος Γ. Παπακηρύκου

Advertisements