ΖΑΡΚΑ – ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΕΥΒΟΪΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

 

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΖΑΡΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ

 

ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΑ ΟΣΤΡΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΖΑΡΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ

 

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΔΥΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΕΥΒΟΪΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

Ο Γεώργιος Α. Παπαβασιλειίου στο βιβλιο του ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΑΦΩΝ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΒΟΪΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ   αναφέρει

19

Έπι λίθου μήκους 0,14, πλάτους 0,30, πάχ. 0,11, ευρεθέντοςΕΠΙΓΡΑΦΗ ζαρκα έν Ζάρκοις (άρχ. Ζάρηξ), νυν δε οντος έν τω μουσείω Χαλκίδος, είνε στιγμοειδώς κεχαραγμένη ή έξής επιγραφή

Κόας ’Όθρυ λίβεβ βοΐ  ποτ’ έλασα ποτ’ όρεος

Τί σημαίνει το λίβεβ, άγνοουμεν. Έκ του τό­που ομως, ένθα ή γραφή εύρέθη, τεκμαιρόμενοι εικάζομεν ότι πιθανώς το άδιανόηνον λίβεβ είνε ταυτόσημον τώ λίμνην. Άν ή εικασία αύτη είνε πιθανή, τότε ή έπιγραφή δηλοΐ οτι Κόας ό Όθρου ποτέ διήλθε την λίμνην (του Δύστου) διά βοος προς το μέρος του όρους

δ) Αλμυροπόταμος

20

Έν τη οικία Ίωάννου Ρουμελιώτου άνέγνωμεν έπί στήλης τετραγώνου ύψους 0,70, πλάτ, 0,34, πάχ. 0,08

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗ           ’Αριστοκράτη

Άγνωστος έμοί τουλάχιστον ό τύπος ούτος του θηλυκόυ αντί του συνήθους Αρίσιοκράτεια. Πρβ. το ονομα ’Αμφικράτη το εν τη πρώτη των έκ Χαλκίδος έπιγραφών

21

Εν τη αυτή κώμη εν τη οικία του ιερέως Αριστείδου Ν. Κατσάτου επί τεμαχίου στήλης ύψους 0,16 πλατ.0,13 παχ 0,04 ευρεθείσης εν θέση Ιερουσαλήμ ενέγνωμεν

ΞΕΝΟ…                 Ξενο…..
ΕΘΕΙΚ…                Εθεικ….

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΖΑΡΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ

56χαρτης ζαρακωνΧωρίς τίτλο1

HOPOΣ 17–21(2004–2009)521–540
AΘHNA XATZHΔHMHTPIOY
Ενεπίγραφα όστρακα από τους Ζάρακες Καρυστίας

123456789101112131415161718192021

Παλαιοντολογία Διπόταμου Αλμυροποτάμου

Στην κοιλάδα του Αλμυροποτάμου η παλαιοντολογική έρευνα του πανεπιστημίου Αθηνών από το 1916 μέχρι το 1966 έχει αποδώσει σημαντικά ευρήματα απολιθωμένων θηλαστικών που ανήκουν στη λεγόμενη Πικερμική πανίδα. Πρόκειται για απολιθώματα 28 διαφορετικών ειδών ζώων, ηλικίας περίπου 8 εκατομμυρίων ετών. Συνολικά ανακαλύφθηκαν απολιθωμένα κρανία, οδόντες, σπόνδυλοι και πολλά άλλα οστά της μειόκαινου περιόδου (μαμούθ, δεινοθηρία, ιππαρίων, μαστόδοντων, δικερρόρινοι, αντιλόπες, γαζέλες, μεταίλουροι, μαχαιρόδοντες, αρκούδες, τεράστιες χελώνες, βοοειδή και ελάφια).

Τα ευρήματα αυτά σήμερα φυλάσσονται στο παλαιοντολογικό μουσείο του Πανεπιστήμιου Αθηνών και στο Γεωλογικό τμήμα του Πανεπιστήμιου του Μονάχου. Τα απολιθώματα ζώων που βρεθήκαν στον Διπόταμο Αλμυροποτάμου παρουσιάζουν ομοιότητες και συγγένεια με εκείνη του Πικερμίου, της Σάμου και της Κίνας.

Τα ζώα αυτά έζησαν εδώ και 15 εκατομμύρια χρόνια όταν η Ελλάδα και η γη είχαν άλλη όψη. Το Αιγαίο και ο Ευβοϊκός δεν υπήρχαν αλλά μια συνεχής ξηρά ένωνε την Ελλάδα με την Μικρά Ασία.

Με τη συνεχή διάβρωση των νερών της βροχής αποχωματώθηκαν και αποκαλύφθηκαν τα παραπάνω απολιθωμένα ζώα. Το 1916 έκανε τις πρώτες ανασκαφές ο καθηγητής Θ. Σκούφος και ήρθαν στο φως σημαντικά απολιθώματα ζώων τις μειόκαινου περιόδου.

Η πρώτη επίσημη πανεπιστημιακή ανακοίνωση για τα ευρήματα του Διποτάμου έγινε το 1941 από τον καθηγητή Brunner στην Βιέννη και η δεύτερη το 1947 από τον γερμανό καθηγητή Gaudry.

Από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβρη του 1966 γίνετε η δεύτερη ανασκαφή από τον καθηγητή παλαιοντολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών κύριο Ιωάννη Μελέντη και την ομάδα του, όπου ανακαλύφθηκαν νέα σημαντικά απολιθώματα.

1η Μελέτη
123456

2η Μελέτη

7891011

Φωτογραφίες Ευρημάτων από τη περιοχή Διπόταμος
12

Advertisements