ΝΕΑ από ΤΟ ΑΡΓΥΡΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. : 78008/324
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Υψηλάντη 1, Λαμία( 1ος όροφος)
Αίθουσα Συνεδριάσεων: Πλ. Ελευθερίας Λαμία, (1ος όροφος)
Ταχ.Κωδ. : 35100
Πληροφορίες : Δ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους,
Τηλέφωνο : 22313 – 51273 τακτικά μέλη:
Fax : 22310 – 28887
e- mail: d.alexopoulou@ fth.pste.gov.gr

1. Αγνιάδη Παναγιώτη
2. Τσιτσάνη Λάμπρο
3. Κατσίκα Ιωάννη
4. Κουλουρίδη Κων/νο
5. Δασκαλόπουλο Κων/νο
6. Ντούρου Σοφία – Ιωάννα
7. Ψυχογιό Γεώργιο
8. Στουπή Νικόλαο

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση μελών για συνεδρίαση»

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), στις 16/06/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. προκειμένου να συνεδριάσουμε για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο :
ΘΕΜΑ 2ο:
ΘΕΜΑ 3ο:
ΘΕΜΑ 4ο:
ΘΕΜΑ 5ο:
ΘΕΜΑ 6ο:
ΘΕΜΑ 7ο:
ΘΕΜΑ 8ο:
ΘΕΜΑ 9ο:
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση : α) ενιαίας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων (μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας πάχυνσης 10 στρεμμάτων από τη θέση «Όρμος Παναγιά» στη θέση «Όρμος Σαλαμίνα» + υφιστάμενη πλωτή μονάδα πάχυνσης 30 στρεμμάτων) στη θέση «Όρμος Σαλαμίνα» του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Εύβοιας, β) συσκευαστηρίου και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της πλωτής μονάδας πάχυνσης, γ) αδειοδότηση συνοδών συνοδών έργων εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας (προβλήτα, τσιμεντόστρωση, κλπ. χωματουργικές εργασίες) στη θέση «Κοτσυφός» του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Εύβοιας, της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κο. Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας
κο. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Στ. Ελλάδας
κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες έδρες τους ΣΑΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
Επικεφαλείς Παρατάξεων Περιφερειακού Συμβουλίου
Εκτελεστικό Γραμματέα κο. Ε. Ψαθά
Εισηγητές θεμάτων για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση της επιτροπής :
α) Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κο. Τερζή Αντώνη.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Σπαθούλα Παναγιώτη,
2. Σκλαπάνη Ταξιάρχη,
3. Παρχαρίδη Παναγιώτη,
4. Μπαντούνα Γεώργιο,
5. Μπεχλιβανίδη Παναγιώτη,
6. Χρονά Αναστάσιο,
7. Μπακομήτρο Κων/νο,
8. Τουσιάδη Θωμά.
Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου.
Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ/κής Διακυβέρνησης,
με την υποχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περ. Στ. Ελλάδας
Δ/νση Διοίκησης Τμ. Συλλογικών Οργάνων.
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδaς.
Δήμους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Δ10
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ν. 3852/2010)
Γραμματεία Επιτροπής Π.&Α.
Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντου 1 – 35100 Λαμία
Ημερομηνία: ……………. 2014
Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): ………..
Αρ. Πρωτοκόλλου (Εισερχομένου): ………..

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: «Δίνεται ο τίτλος του έργου»
Πληροφορίες: Δ. Αλεξοπούλου
Tηλ: 22313-51273
FAX: 22310-28887
Email: …………………………

ΠΡΟΣ: «Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για περιβαλλοντική αδειοδότηση:
α) ενιαίας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσίων Μεσσογειακών Ιχθυών σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων (μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας πάχυνσης 10 στρεμμάτων από τη θέση <> στη θέση <> + υφιστάμενη πλωτή μονάδα πάχυνσης 30 στρεμμάτων) στη θέση <> του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας,
β) συσκευαστηρίου και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της πλωτής μονάδας πάχυνσης,
γ) αδειοδότηση συνοδών έργων εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας (προβλήτα, τσιμεντόστρωση, κλπ. χωματουργικές εργασίες) στη θέση <> του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, της εταιρείας <>

Φορέας Υλοποίησης: ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (πρώην INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.)
Εκπρόσωπος Φορέα: Α.Ρ.C. ADVANCE PLANNING – CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
Δ/νση: ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 2 – 105 56 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-3229303 & E-mail: …………………….
Στοιχεία Μελετητή: Α.Ρ.C. ADVANCE PLANNING – CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
Δ/νση: ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 2 – 105 56 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-3229303 FAX: 210-3229304 & E-mail: apc@apc.gr
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 25
Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Αντ. Τερζής
Τηλ/νο . +30 22313 52437
ΦΑΞ : +30 22310 33231
e-mail : dixope@otenet.gr

Σχετικά:
Δίνεται η σχετική αλληλογραφία
o Το αριθμ. οικ. 2076/77013/28-04-2014, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού
o Το με αριθμ. πρωτ. 50830/227/02-05-2014 έγγραφο «Εντολή προς δημοσίευση ΜΠΕ» από την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας
o
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ (γνωμοδοτήσεις) π.χ.
Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1.
2.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εισήγηση του κου ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Προϊσταμένου Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ/Π.Σ.Ε. του σημείου 2 του παρόντος όσο και τις απόψεις του κοινού (φορέων ή/και φυσικών προσώπων) των σημείων 3, του παρόντος, η γνωμοδότηση μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής: (Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες σελίδες αν απαιτηθεί):

Ημερομηνία έναρξης και λήξης δημοσιοποίησης: 02/05/2014 έως 02/06/2014
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1 Ονομασία, Είδος Θέση & Μέγεθος Έργου

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε έγκριση μετεγκατάστασης της μονάδας πάχυνσης από τη θέση <> της Δημοτικής Ενότητας Ταμιναίων στη θέση <> της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας της ενιαίας μονάδας πάχυνσης Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων στη θέση Όρμος Σαλαμίνα, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, στον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και στην αλλαγή επωνυμίας φορέα από INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. σε ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
Η εταιρία ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των υδατοκαλλιεργειών με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και εμπορία γόνου, την εκτροφή άλλα και τη συσκευασία νωπών ψαριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η εταιρία ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. διαθέτει: στο Νομό Ευβοίας:
 Μονάδα πάχυνσης Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Όρμος Παναγιά της Δημοτικής Ενότητας Ταμιναίων
 Μονάδα πάχυνσης Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 310 τόνων σε θαλάσσια
έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση ‘Ορμος Σαλαμίνα, Δημοτικής Ενότητας Δυστίων
 Συσκευαστήριο νωπών ψαριών και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης σε μισθωμένη δημόσια δασική έκταση, συνολικής επιφάνειας 11,304 στρεμμάτων στη θέση Κοτσυφός, Δημοτικής Ενότητας Διστύων
 Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για την λειτουργία πλωτής μονάδας πάχυνσης στη θέση Όρμος Σαλαμίνα
Για την καλύτερη παρακολούθηση των δυο πλωτών μονάδων πάχυνσης, η εταιρία αποφάσισε να προχωρήσει σε μετεγκατάσταση της μονάδας πάχυνσης από τη θέση <> στη θέση <> προκείμενου να διευκολυνθούν οι εργασίες διαχείρισης των μονάδων με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος άλλα και με καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των δραστηριοτήτων. Η θέση της νέας ενιαίας μονάδας πάχυνσης θα βρίσκεται στον “Όρμο Σαλαμίνα” και θα καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων και θα πραγματοποιείται εκτροφή “Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας 460 τόνων. Η μονάδα βρίσκεται σε ικανή απόσταση από άλλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Ενώ για την ανάκαμψη του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η εταιρία θα πραγματοποιεί παροδική μετακίνηση των ιχθυοκλωβών εντός του μισθωμένου χώρου.
Στην ενιαία μονάδα πάχυνσης και σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων (όπως αυτή θα προκύψει από την μετεγκατάσταση της μονάδας εκτροφής από την θέση Όρμος Παναγιά στην θέση Όρμος Σαλαμίνα) μετά τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων θα εγκατασταθούν:
 9 κυκλικοί κλωβοί εσωτερικής διαμέτρου 12,7m, βάθους 8m
 8 κυκλικοί κλωβοί εσωτερικής διαμέτρου 15,9m, βάθους 10m
 30 κυκλικοί κλωβοί εσωτερικής διαμέτρου 19m βάθους 10m
 6 κυκλικοί κλωβοί εσωτερικής διαμέτρου 38,2m, βάθους 10m
Επίσης στην μονάδα θα χρησιμοποιούνται αυτοκινούμενες εξέδρες εργασίας για την εκτέλεση εργασιών στη διαχείριση της παράγωγης των ψαριών. Επίσης η πάχυνση των νεαρών ιχθυδίων και των ψαριών πραγματοποιείται σε ειδικές πλωτές εγκαταστάσεις που συνθέτουν το πάρκο εκτροφής και θα αποτελούνται από:
 πλωτούς ιχθυοκλοβούς
 πλωτές εξέδρες εργασίας ή σκάφη ιχθυοκαλλιέργειας
 σύστημα αγκύρωσης των ιχθυοκλωβών
 σημαδούρες και φανούς σήμανσης και οριοθέτησης του πάρκου
Η θέση της ενιαίας μονάδας πάχυνσης, του συσκευαστηρίου και των λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων της εταιρίας ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. βρίσκονται στην θέση Κοτσυφός. Η εγκεκριμένη δυναμικότητα του συσκευαστηρίου θα ανέρχεται σε 460 τόνους ψαριών ετησίως, όση είναι δηλαδή και η υφιστάμενη δυναμικότητα και θα συσκευάζει τα προϊόντα της ενιαίας μονάδας πάχυνσης. Η εταιρία για λόγους διαχείρισης της παραγωγής τόσο του συσκευαστηρίου όσο και της πλωτής μονάδας πάχυνσης προχώρησε σε κατασκευή κάποιων επιπλέον εγκαταστάσεων για τις οποίες με την παρούσα μελέτη, αιτείται την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων.
Η εταιρία ζητά άδεια για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:
 Οικίσκος γεννήτριας επιφάνειας 4m2
 Χώρος διαμονής προσωπικού επιφάνειας 95,77m2
 Χώρος γεννήτριας – κομπρεσέρ επιφάνειας 16,85m2
 Συσκευαστήριο επιφάνειας 415,20m2
 Χώρος συνεργείου επιφάνειας 14,21m2
 Χώρος δεξαμενής νερού που χρησιμοποιείται για την υδροδότηση του συσκευαστηρίου, επιφάνειας 27,35m2
Μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας θα κατασκευαστούν επίσης:
 Χώρος πλυντηρίου διχτυών, επιφάνειας 24,38m2
 Αποθήκη επιφάνειας 8,13m2
Μετά την προσθήκη των επιπλέον έργων, των έργων που έχουν ήδη κατασκευασθεί, αλλά και συνυπολογίζοντας τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, στην χερσαία έκταση των 13,324m2, θα υπάρχουν συνολικά εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 605,89m2, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 Το συσκευαστήριο το οποίο καταλαμβάνει εμβαδού 415,20m2
 Λοιπές εγκαταστάσεις
α)Οικίσκος γεννήτριας
β)Χώρος διαμονής προσωπικού
γ)Άωρος γεννητριών – κομπρεσέρ
δ)Χώρος συνεργείου
ε)Χώρος δεξαμενής νερού
ζ)Χώρος τοποθέτησης πλυντηρίου διχτυών
η)Αποθήκη
θ)Σηπτική δεξαμενή
ι)Δυο δεξαμενές καθίζησης
 Με την παρούσα μελέτη ζητείται η αδειοδότηση για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις – εργασίες εντός ζώνης αιγιαλού – παραλίας:
Εντός της ζώνης παραλίας ζητείται έκταση συνολικού εμβαδού 853.59τ.μ. που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Δρόμο, εμβαδού 131,08 τ.μ.
β) Τσιμεντόστρωση, εμβαδού 482,55 τ.μ.
γ)Χωματουργικές εργασίες, εμβαδού 239,96 τ.μ.
Εντός της ζώνης αιγιαλού, ζητείται έκταση συνολικού εμβαδού 577,20 τ.μ. που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Προβλήτα, εμβαδού 235,74 τ.μ.
β) Δρόμο, εμβαδού 14,88 τ.μ.
γ) Τσιμεντόστρωση, εμβαδού 310,88 τ.μ.
δ) Χωματουργικές εργασίες, εμβαδού 15,70 τ.μ

Αναφέρεται πως οι άδειες – εγκρίσεις για τη λειτουργία των δυο πλωτών μονάδων πάχυνσης στις θέσεις Όρμος Παναγιά και Όρμος Σαλαμίνα έχουν εκδοθεί στην επωνυμία INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Στις 27/7/2012 η εταιρεία INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. συγχωνεύτηκε με την εταιρεία ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη.
Όσο αναφορά τις χερσαίες εγκαταστάσεις πρέπει να αναφερθεί πως η εταιρεία ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. είχε ζητήσει ολοκλήρωση αδειοδότησης για την ίδρυση ιχθυογενετικού σταθμού, την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του υφισταμένου συσκευαστηρίου και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα και κατασκευές που βρίσκονται εντός της ζώνης αιγιαλού – παράλιας για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτημα νομιμοποίησης το έτος 2004. Το παραπάνω αίτημα δεν ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα εξαιτίας του ότι ενώ η εταιρία είχε μισθώσει δημοσιά δασική έκταση συνολικής επιφάνειας 11,304 στρεμ., κατά την διαδικασία νομιμοποίησης του αιτήματος διαπιστώθηκε πως η μισθωμένη χερσαία δημόσια δασική έκταση περιλαμβάνει ζώνη αιγιαλού και παραλίας, η οποία όμως μπορεί να μισθωθεί αποκλειστικά και μόνο από την Κτηματική Υπηρεσία. Συνεπώς η επιφάνεια των 11,304 στρεμμάτων δεν υφίσταται αφού αφαιρώντας την έκταση που περιλαμβάνεται στην ζώνη αιγιαλού και παραλίας, παραμένει μόνο έκταση επιφάνειας 6,540 στρεμμάτων. Κατόπιν των ανωτέρω, ζητήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία η μίσθωση – παραχώρηση 4,764 στρεμμάτων με σκοπό την συμπλήρωση των 11,304 στρεμμάτων που υποθετικά κατέχει σήμερα η εταιρία. Για την παραχώρηση της δασικής έκτασης έχουν ήδη γνωμοδοτηθεί όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες, ενώ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Δ/νση Δασών Νομού Ευβοίας και το Δασαρχείο Αλιβερίου αναμένουν την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης η εταιρεία παραιτείται του αιτήματος για την ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού.

1.2 Επιπτώσεις σύμφωνα με την μελέτη κατά την κατασκευή και λειτουργία

ΕΔΑΦΟΣ
Δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες που θα προκαλέσουν ρύπανση ή αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος

ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ
Εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Δεν θα υπάρξουν πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης

ΝΕΡΑ:
Δεν αναμένεται ότι θα επηρεαστούν οι υδάτινοι πόροι της περιοχής και δεν θα προκληθεί ρύπανση των υδάτων.

2. ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Αναφέρεται πως στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει θεσμοθετημένη προστατευόμενη περιοχή ως καταφύγιο θηραμάτων (Αργυρό, Πράσινο και Αλιβέρι – ΦΕΚ683/24.5.1976), καθώς και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τη διατήρηση των πτηνών με κωδικό GR 2420008 <>, περιοχές που δεν επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εταιρίας.
Στο χώρο που πρόκειται να εγκατασταθεί η πλωτή μονάδα πάχυνσης δεν υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), όπως αυτά έχουν οριστεί με το ΦΕΚ/Δ/241/4.6.2007

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα, η οποία δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στη συγκεκριμένη θέση, τόσο όσον αφορά στις πλωτές μονάδες, όσο και το συσκευαστήριο και τις λοιπές χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης.
Η μονάδα σύμφωνα με το συνημμένο στη ΜΠΕ απόσπασμα χάρτη κλιμ. 1:5.000, το οποίο είναι θεωρημένο από τη Δ/νση Αγροτικών υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, βρίσκεται σε ικανή απόσταση από άλλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. οικ.121570/1866/12-6-09 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Στην περιοχή που πρόκειται να εγκατασταθεί η πλωτή μονάδα πάχυνσης δεν υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας, όπως αυτά έχουν οριστεί με το ΦΕΚ/Δ/241/4.6.2007
Επίσης, η αιτούμενη θέση μετεγκατάστασης της πλωτής μονάδας περιλαμβάνεται:
• Σύμφωνα με την ΚΥΑ 31722/4-11-11 (ΦΕΚ 2505/Β/2011) περί έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού, σε Π.Α.Υ. κατηγορίας Α, και συγκεκριμένα στην Π.Α.Υ. Α.11 – Νότιος Ευβοϊκός, με κύρια ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα την ιχθυοκαλλιέργεια.
• Σύμφωνα με την Στρατηγική ΜΠΕ για την εφαρμογή ΠΟΑΥ Β. & Ν. Ευβοϊκού κόλπου και Διαύλου Ωρεών, περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη ΠΟΑΥ: Ζώνη 11: «Τουρκολίμανο» Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

4. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ
Για την αντιμετώπιση και την ελαχιστοποίηση τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:
• Να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι σύμφωνα με τη Στρατηγική ΜΠΕ για τη χωροθέτηση ΠΟΑΥ στις θαλάσσιες περιοχές των κόλπων του Νότιου και Βόρειου Ευβοϊκού και του Διαύλου των Ωρεών, αναφέρεται ότι στη Ζώνη 11 (Τουρκολίμανο) υφίστανται σήμερα 1 μονάδα συνολικής δυναμικότητας 310 τον/έτος (έκταση 30 στρεμ.), και σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΠΟΑΥ προτείνεται 1 επιπλέον πάρκο εκτροφής 20 στρεμμάτων (με αριθμό 11.2), (όπως αυτό απεικονίζεται στο αντίστοιχο σχέδιο με αριθμό 17), στο οποίο μπορεί να γίνει μεταφορά υφιστάμενων μονάδων που βρίσκονται εκτός ΠΟΑΥ, ή μετεγκατάσταση νέων μονάδων, ή μετεγκατάσταση μονάδων από άλλες περιοχές εκτός ΠΟΑΥ. Επίσης, στη συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται ότι η πρόσβαση στη ζώνη 11 γίνεται από επαρχιακό δρόμο.
• Για τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις και εργασίες εντός ζώνης αιγιαλού – παραλίας να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών.
• Τα αποτελέσματα παρακολούθησης των παραμέτρων ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο, και να υπάρχει σταθμός αναφοράς για τις ίδιες παραμέτρους.
• Να μην χορηγούνται τροφές βασισμένες σε γενετικά τροποποιημένες Α ύλες
• Η χορήγηση φαρμάκων και η επικάλυψη διχτύων με χημικούς anti fouling παράγοντες να γίνεται μόνο με συνταγή του ιχθυολόγου που οφείλει να παρακολουθεί την μονάδα
• Να τηρεί η μονάδα ειδικό βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο με τα απαραίτητα στοιχεία ανά κλωβό ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η ιχθυοφόρτιση, το είδος των εκτρεφομένων ψαριών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά την παραγωγική διαδικασία.

Προς την υπηρεσία δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις επί της μελέτης από ενδιαφερόμενους φορείς ή πολίτες

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ Ή ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΑΙ
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Α. ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3

Ο Εισηγητής

Αντώνιος Τερζής
Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ O ΒΛΥΧΟΣ!!!!!

Δείτε τι πουλάει άμεσα το ΤΑΙΠΕΔ (Οικόπεδα, σπίτια, παραθαλάσσιες εκτάσεις κ.λ.π). Η Ευβοια είναι απο τις πρώτες περιοχές σε πωλήσεις. Ειδικά στον δήμο Αλιβερίου πωλείται η παραθαλάσια περιοχή Αγ. Δημητρίου στο Αργυρό. Η περιοχή είναι 74 στρέμματα και είχε περάσει στο δημόσιο μετά απο πολύχρονο αγώνα των κατοίκων ενάντια στους καταπατητές. Σήμερα πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ και πωλείται όπως γράφει η ανακοίνωση για ανέγερση ξενοδοχείου ή εξοχικές κατοικίες

Χωρίς τίτλο

υποψηφιοτητα

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΤΟΣ 1985 1989 1989 1991 1993 1996 2000 2004 2007 2009  6-5-2012 17/6/2012
ΨΗΦΙΣ 572 588 588 590 616 588 536 460 429 397  352 332
ΠΑΣΟΚ 313 268 282 281 354 277 259 215 199 205  54 53
ΝΔ 209 222 244 240 212 208 202 165 131 89  34 74
ΚΚΕ 33       19 34 41 39 52 47  38 20
ΣΥΝ   72 70 57 13 28 18 19 19 19  75 109
ΔΗΚΚΙ           25 16
ΕΠΕΝ 5 4   1 1 1
ΑΝΤΑΡΣΙΑ               7 8 4 30 7
ΛΑΟΣ               2 3 20  22 10
ΚΚΕ(μλ)               1 1   0
ΑΝ.ΕΛΛ                     26 17
ΔΗΜ ΑΡ                     22  
ΧΡ ΑΥΓΗ 15 14

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα
602 369 11 0 358
Διακριτικό Ονομα Συνδυασμού Ψήφοι Ποσοστό
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 46 12,84%
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ 149 41,62%
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ – ΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 43 12.01%
ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ – ΣΙΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30 8.37%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 88 24.58%

ΤΟΠΙΚ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ
602 371 28 10 333
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 141 42,34%
ΜΑΖΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 51 15.31%
ΛΑ.Σ.Σ.Ε. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ(ΣΟΦΙΑ) 74 22.22%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 49 14.71%
ΡΙΖΟΣΠ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ-ΣΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ – ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13 3.90%
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ. ΚΙΝΗΜΑ ΑΥΤΟΔ/ΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ-ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5 1.5%

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 – ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ο συχωριανός μας ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛμε το συνδυασμό ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

διεκδικεί τη θέση του ΔΗΜΑΡΧΟΥστο νέο Καλλικράτειο δήμο ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

2ο1ο

Παράφορη εποχή
κι η μέρα όμορφη
η μέρα δύσκολη
μια πρόκληση ζωή
αθάνατοι θνητοί

http://www.athinorama.gr/restaurants/articles/?id=9736
http://www.athinorama.gr/restaurants/data/places/?id=10000322

2009

→ΕΘΝΙΚΕΣ    ΕΚΛΟΓΕΣ   4-10-09
ΨΗΦΙΣΑΝ        397
ΕΛΑΒΑΝ
ΠΑΣΟΚ                   205
ΝΔ                              89
ΚΚΕ                           47
ΣΥΝ                           19
ΜΕΡΑ                         4
ΛΑΟΣ                       20
ΜΛ ΚΚΕ                    1

→Μια επιτυχημένη μουσικήΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ μουσικη βραδια...συμπ βραδιά διοργανώθηκε,ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ μουσικη βραδια στο Πόρτο Μπούφαλο, το Σάββατο 22 Αυγούστου, από το νεοϊδρυθέντα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΌ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ. Εμείς ευχόμαστε καλή δύναμη για μια καλή συνεχεία.

→Με επιτυχία έγιναν στις 14 Αυγούστου τα Κριεζώτεια 2009. Δυο ώρες κλόουν για τη μικρή νεολαία και στη συνέχεια γλέντι για τους μεγάλους με την συνοδεία ενός πολύ καλού Καρυστινού συγκροτήματος

→Δυο παιδιά του χωριού μας ο Μάριος Κόλιας του Ιωάννου και η Μαρία Αποστόλου του Αποστόλη παντρεύτηκαν στις 26 του Ιουλη.

→Άρχισε η διάνοιξη αγροτικού δρόμου που θα συνδέει τη θέση Κιάφα με τη θέση Κρούαθι

→Έργα ανάπλασης συντελούνται στο κόλπο του λιμανιού στο Πόρτο Μπούφαλο. Κτίζετε με πέτρα ο χώρος στη θέση του Βάλτου.

Πορτο Μπουφαλο. εργα αναπλασης του λιμανιου.

Πορτο Μπουφαλο. εργα αναπλασης του λιμανιου.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ  2009 συγκριτικό αποτελέσματα

ΕΤΟΣ 1984 1989 1994 1999 2004 2009
ΨΗΦΙΣ 570 588 506 395 331
ΠΑΣΟΚ 287 251 265 156 152 144
ΝΔ 186 222 159 164 150 79
ΚΚΕ 47 29 46 52 47
ΣΥΝ 90 37 29 10 15
ΔΗΚΚΙ 5 25
ΕΠΕΝ 5 4 1 1
ΜΕΡΑ 7 5 7
ΛΑΟΣ 6 10

Αγνωστοι έκλεψαν χάλκινο αγωγό ρεύματος βάρους 300 κιλών, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος προς ηλεκτροδότηση μαζί με παρελκόμενα εξαρτήματα του, συνολικής αξίας 4.000 €, από τον υποσταθμό της ΔΕΗ στο Αργυρό Δυστίων. Η κλοπή έγινε αντιληπτή από τους υπεύθυνους στις 23 Ιουνίου.

2007

♦Έγινε πραγματικότητα η ύδρευση του Άγιου Δημητρίου με αφαλατομένο νερό που αντλείται από τη φλέβα στο Τσουρλονερι

♦Ολοκληρώθηκε το δίκτυο ύδρευσης από ενδιάμεση δεξαμενή-Πόρτο Μπούφαλο (ξεχωριστό δίκτυο)περίπου 7km

♦Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος ΑΡΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ και  παλι  λύμνη  2001 - 2002

ΚΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ και παλι λύμνη 2001 – 2002

ΚΡΙΕΖΩΤΕΙΑ    2001

ΚΡΙΕΖΩΤΕΙΑ 2001

 ΕΓΓΕΝΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  1999

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1999

ΠΥΡΚΑΓΙΑ   1999

ΧΕΙΜΩΝΑΣ   1987

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1987

ΤΜΗΜ Εκλογικό Τμήμα Γραμ Ψήφ Ακυρ Λευκ Σύν Έγκ Ν.Δ. ΣΥ.ΡΙΖ ΠΑ.ΣΟ. ΑΝ ΕΛΛ Κ.Κ.Ε ΧΡΥΣ ΔΗΜ ΔΗΜΑΡ ΚΟΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΜΜΑ ΕΝΩΣΗ ΛΑ.Ο.Σ ΟΙΚΟΛΟ ΑΝΤ.ΑΡ ΚΚΕ (μ ΔΗΜΙΟ
189  ΑΡΓΥΡΟ 528 285 2 2 4 281 59 91 49 15 16 13 18 0 2 0 0 1 0 10 0 7 0 0
190  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 23 0 1 1 22 7 6 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ 34 24 0 0 0 24 8 12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advertisements